Aktualności > EKOsłownik

EKOsłownik
17.07.2016

UNIESZKODLIWIANIE polega na tym, że odpady, których nie można już ponownie wykorzystać, są umieszczane na specjalnym składowisku. Tam postępuje się z nimi w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku.

Co oznacza piktogram przekreślonego kosza? To zakaz wyrzucania elektrośmieci do śmietnika. Znak przekreślonego kontenera umieszczany jest na urządzeniach elektrycznych
i elektronicznych.

EKO KURIER 9.pdfPobierz PDF