Marketing w świecie informacji turystycznej

Marketing w aspekcie integracji turystycznej podnosi efektywność dotarcia do klientów. Marketing bezpośredni a wpływ na integrację…

Marketing a promowanie usług turystycznych

Marketing jest potrzebny w regionach oraz miastach, gdzie istnieje konieczność działań promocyjnych. Skuteczny marketing obecny w…

Marketing a rozwój w turystyce

Marketing w turystyce to działalność prowadzona w celu zbadania popytu konsumentów i ich preferencji czy skutecznym…