Marketing w świecie informacji turystycznej

Marketing w aspekcie integracji turystycznej podnosi efektywność dotarcia do klientów. Marketing bezpośredni a wpływ na integrację…